Banka Dosya Masrafı Geri Alma ve İadesi

Banka dosya masrafı geri alma ve iadesi ile ilgili yazımız Konut, İhtiyaç, Taşıt v.s. gibi Tüketici Kredileri ile ilgili olup Ticari Krediler için geçerli değildir. Banka Dosya Masrafı ile ilgili yazılanlar ön bilgi olup mağdur olmamak ve işlemlerin zamanında ve eksiksiz takibi için bir hukukçudan destek almak yararlı olacaktır. Banka Dosya Masrafı iade dilekçesi kişiye özel olup örnek dilekçe ile yapılan başvurulara dikkat edilmeli, dilekçenin her başvuru için özel olarak hazırlanması gerekliliği unutulmamalıdır. Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’den Kredi Kullanan vatandaşlar da başvuru halinde Banka Dosya Masraflarını iade alabilmektedirler. Fakat mağdur olunmaması açısından yapılan yanıltıcı reklamlara dikkat etmeleri faydalı olacaktır.

Banka Dosya Masrafı Geri Alan Var Mı?

Banka Dosya Masrafı geri alan var mı sorusunun yanıtı EVET tir. Ancak İnternette bazı sitelerinin ve tüketicilerle telefon ile irtibat kuran bazı kişilerin ücret karşılığında çok kısa bir sürede banka dosya masrafı iadesi işlemleri ile ilgili yardımcı oldukları söylense de bir çok tüketici bu kişilerden zarar görerek mağdur olmuştur.

Yapılan görüşmeler sonucu yalnızca kargo ile bir dilekçe gönderildiği bilinmekte olup bu dilekçeler Tüketici Hakem Heyetlerinde de maktu olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kişilere ücret ödemenin bir faydası bulunmamaktadır. Dilekçeyi doldururken dikkat edilmesi gereken husus bilgilerin eksik doldurulmaması ve belgelerin tam olmasıdır.

Mevcut siteler aracılığı ile ödenen bedellerin nereye gönderildiği dahi belli olmayıp ilgili site sahiplerinin bir çoğunun vergi kayıtları da bulunmamaktadır. Vergi kayıtları olsa ve fatura karşılığı bu işlemler yapılıyor olsa dahi Hukuki Danışmanlık yalnızca avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Bu sebeple yapılan işlem de kanunlara aykırıdır. Hukuki bilgiden mahrum bu kişilere itibar edilmemesi tüketicilerin lehine olacaktır.

Bu sebeple tüketicilerin banka dosya masrafı nı mağdur olmadan iade alabilmeleri için yetkili kişilerden yardım almaları faydalı olacaktır.

Banka Dosya Masrafı İade Yolları

Banka Dosya Masrafı iade almak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde Banka dosya masrafı kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evraklar yok ise banka tarafından kesilen banka dosya masrafı tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. Aksi halde bilinmeyen bir Banka Dosya Masrafı hakkında dava açılacaktır.

Banka Dosya Masrafı İadesi İçin Tüketici Mahkemeleri’ nin Görevi.
Banka Dosya Masrafının iadesi – geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırını aşan bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Banka Dosya Masrafı İadesi İçin Tüketici Mahkemesi nde açılan davalar harca tabi olmayıp posta ve sair masraflar için Gider Avansı olarak adlandırılan bedel (2015 yılı için 140,60 TL) Mahkeme veznesine depo edilmektedir. Mahkeme taktir ettiğinde Banka Dosya Masrafı nın tespiti için Bilirkişi incelemesine başvurulacağından ilerleyen aşamalarda bu ücret te mahkemeye ödenecektir. Yatırılan gider avansı ve diğer masraflar dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Banka Dosya Masrafıiadesi için davanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekalet ücreti ödenmesi kararı çıkacaktır.

Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden banka dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığından haksız şartsa girmeyen banka dosya masrafı bedellerinin tahsili için dava açılmamalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamayacağı gibi banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır.

Bazı durumlarda ise banka tarafından alınan dosya masrafı nın ekspertiz yada ipotek tesisi ücreti olarak alındığı belirtilse de düşük bir bedel alınması gerekirken tüketiciden yüksek bedeller alınmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak da fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması her zaman faydalı olacaktır. Aksi taktirde fazla alınan bedellerden vazgeçilmiş sayılacağı kabul edilecektir.

Örnek vermek gerekirse; Bankalar ortalama 600 TL civarında Ekspertiz ücreti almaktadırlar. Fakat yapılan birçok bilirkişi incelemesinde bankaların gerçekte ekspertiz şirketlerine ortalama 200 TL – 250 TL ödedikleri görülmekte, hatta bazı durumlarda ekspertiz dahi yapılmadan bankanın kendi taktiri kullanılmaktadır. Bu durumda tüketiciden alınan bedel farkının iadesi gerekmekte, fakat çoğu zaman tüketiciler fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadıklarından dolayı iade kararı çıkmamaktadır. Banka Dosya Masrafı iadesi Yargıtay kararı da bu yöndedir.